Engaging preheader text goes here!
<tks> TruckLog
logo logo logo

Jämför versionerna

Grunderna för <tks> TruckLog, Körjournal
Skatteverket har på hemsidan visat de uppgifter som ska bokföras för en avdragsgill "bilresa".
För skatteverket är varje resa mellan start och resmål en "resa", som ska bokföras.
Därför blir en resa t.o.r mellan start och resmål, två resor som ska bokföras.
En yrkesman som besöker tre olika kunder på en dag, ska således redovisa fyra resor:
startadresstill kund 1= resa 1
Kund 1till Kund 2= resa 2
Kund 2till Kund 3= resa 3
Kund 3till start (hemresa)= resa 4
Med <tks> TruckLog är det här inga besvär alls att bokföra!
<tks> Travel TruckLog, Körjournal Betal-
version
Gratis-
version
Uppfyller Skatteverkets regler
Körjournalen har alla uppgifter skatteverket kräver
LookUp-stöd för alla textfält
Med två klick kan kan man fylla i textfält med ett valfritt tidigare värde.
Anpassad för mobil, surfplatta & dator
Lika smidig att hantera i alla tre medier
Knappfunktion för att skapa ny resa
Rensa formuläret helt med ett klick
Knappfunktion för att skapa hemresa vid enkel t.o.r-resa
Vid resmålet bevövs bara mätarställningen och ett klick för hemresan
Knappfunktion länkar ihop flera etappmål på samma resa
Med ett klick på "NÄSTA" förbereds formuläret för nästa resa.
endast etappernas mätarställning och nästa resmål behöver fyllas i manuellt
Automatisk uträkning av körsträcka
Efter varje delsträcka räknas körsträckan ut automatiskt
Ett fält för kostnadsställe
Med det frivilliga fältet kostnadsställe kan varje resa kopplas till något konto etc.
Stort anteckningsfält för allmänna anteckningar
Frivilligt fält
Alla resor "taggas" med ett rese-ID
När en ny resa skapas, skapas ett unikt rese-ID.
Rese-ID är samma även för alla deletapper, så länge resan inte avslutas.
Resor kan ändras, kompletteras eller raderas i efterhand.
Göra urval för att skriva ut reserapport
När resor ska skrivas ut kan urval göras på flera olika fält.
Bland annat på rese-ID eller alla resor mellan två datum.
Reserapport
Reserapporten skriver ut delsträckorna med de uppgifter skatteverket kräver.
Sist i rapporten redovisas alla delsträckorna summerade
<tks> Expenses TruckLog, Utgiftsjournal. Håll järnkollen på kostnaderna
Bränsle- & oljekostnader
Här kan du enkelt spara kostnad och mängd.
Förbrukning (nya däck, spolarvätska, tvätt etc.)
Vad är inköpt och kostnaden.
Service (s/v däckbyte, Reparationer etc.)
Vad är gjort, och vad det kostade.
Övrigt (skatt, försäkring, besiktning, tillbehör mm.)
Vad som är köpt och kostnad.
Rapporter
Sammanställningar och statistik över valfri postgrupp, mellan valfria datum.
<tks> TruckLog Användarvillkor
Varje användare måste ha ett eget konto på TruckLog.
Kontot är personligt, och inloggningsuppgifter får inte utlämnas till annan person.

TKS FORDONSJOURNAL Hemsida: valbo.com
Copy Right© 2016Telefon: 070 - 684 9905
TKS Turn Key SystemsE-post: tks@valbo.com
All Rights Reserved