<tks> Volymkalkylator

Den som ska lägga marksten, planera en gräsmatta, eller av annan anledning fylla upp en viss yta med något fyllningsmaterial till en viss önskad nivå, behöver beräkna vilken mängd material som krävs, för att inte behöva bekosta material i onödan.

Det kan vara mer eller mindre svårt att få en hyfsat noggrann mängdberäkning, om ytan in är helt jämn i plan, över hela ytan. Skiljer det några få centimeter över några tiotal kvadratmeter, kan differensen bli onödigt stor, eller för liten och nytt material måste hämtas hem igen.

En god approximation kan göra att differensen blir lätt hanterbar.
<tks> Volymkalkylator hjälper till att få en god approximation med tre enkla steg.

Ett tips: Om ytan ligger längs med en väg, gångväg eller annan mer eller mindre offentlig mark, är det sannolikt att vägen lutar med t.ex. 1 cm/m mot någon dagvattenbrunn.
Om man då vill ha avrinning i samma riktning på den yta man anlägger, måste man låta lasern följa med längs vägen, när man mäter höjder in mot ytan, för att få lutningen i samma riktning.

Kom igång med att ladda ned och packa upp MS Excelfilen
Läs instruktionen,
Eventuellt gå igenom de flikar som med figurer visar hela beräkningsmetoden.

Klicka här för att ladda ned kalkylfilen…

Namn: tksVolymkalkylator.zip
Storlek: 62794 bytes (61 KiB)
SHA256: 3D8EDBF45F21366732B8622F5D1DFFAB9245A086B4FB55B1F8AD4A644F0FD7FB


Mer info om markduk

Vill du veta mer om markduk, olika typer av markduk och vad de används till?

Klicka här och följ länken!