Om tks

TKS är en enskild firma ägd av mig Zeth Larsson.
Jag har lång och gedigen arbetslivserfarenhet från flera olika teknikområden.
Jag är Auktoriserad elinstallatör, vilket tidigare kallades: ”ELINSTALLATÖR med ALLMÄN BEHÖRIGHET”.

Jag har ca 20 års erfarenhet från vattenkraftssektorn, med montage av radiolänk-, tele- och kontrollutrustning. Även byggnation och installation av högspänningsanläggningar så som ställverk, effektbrytare och transformatorer, under ca 12 år.
Därefter drift och underhåll av kommunikationssystem så som radiolänk, modem och bärfrekvens över hela landet, samt specialisering på fjärrmätning med bland annat dataloggning för felsökning av intermittenta fel.
Några år har jag också arbetat med projektering av både vanliga och RÖS-skyddade fibernät, programmering av databaser och utveckling av hjälpfunktioner i AutoCAD mm.
När dåvarande Banverkets fibernät byggdes upp var jag ansvarig för nätets centrala övervakningscentral under ca 3 år.
De senaste 20 åren har jag arbetat med projektledning och projektering av el-fjärrstyrning inom järnvägssektorn.

Som bisyssla har jag haft min enskilda firma sedan 1991.
Inriktning var programmering av datalogger för fjärrmätning och felsökning. Senare har verksamheten alltmer övergått till utveckling av webbplatser, applikationer på nätet baserade på MySQL och anpassade för bland annat mobiler och surfplattor. Specialisering på VBA-programmering och applikationsutveckling i MS Excel, CCTV och kameraövervakning.
Verksamheten som auktoriserad elinstallatör har fortskridit parallellt med olika prioritet alltsedan starten 1991.

Min gedigna arbetslivserfarenhet gör att jag känner mig trygg med att bedöma de uppdrag jag åtar mig.
Antingen kan jag utföra dessa själv, eller med hjälp av kompetent underleverantör som resursförstärkning.

Ni som kund, får alltid uppgiften utförd på bästa sätt, till rätt pris, med rätt kompetens.
Därför kan ni med förtroende ställa er förfrågan till TKS!

Vänliga hälsningar
Zeth Larsson