<tks> Reläbox

TKS kan konstruera speciallösningar, om sådant krävs och det är elsäkerhetsmässigt möjligt.

TKS Reläbox
TKS Reläbox kan med SMS från mobilen, fjärrstyra strömmen till det mesta i t.ex. sommarstugan.
Boxen styr 230V eller 3-faslaster upp till 25A så som t.ex. en värmepanna.
OnTech GSM9040
På bilden är en enkel NEXA fjärrstyrning inkopplad. Men en OnTech GSM 9040 kan ersätta denna istället, och kostar endast ca 1600 kr på t.ex. Clasohlson.
Då kan boxen styras vi en mobilapp.
Boxen har 3 lägen:
* Fjärr : Strömmen genom boxen styrs med SMS-order.
* AV   : Strömmen genom boxen är bruten, kan inte koppla på med SMS.
* PÅ   : Strömmen genom boxen är fast genomkopplad.


Boxen är enkel att koppla in. Matning från en elcentral kopplas till boxen via en säkerhetsbrytare, och från boxen vidare till det som ska styras.
Därefter sätts enheten för fjärrstyrningen (t.ex. OnTech GSM9040) in i boxens vägguttag, stickkontakten ansluts till fjärrstyrningsenhetens uttag, och fjärrstyrningen är klar.
OBSERVERA: INKOPPLING AV BOXEN MÅSTE GÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER.
Pris:
Färdig installation ca 5 950 kr efter ROT-avdrag. Inkl moms.
GSM fjärrstyrningsobjekt ingår inte i priset.
Viss variation i pris och konstruktion kan förekomma beroende på speciella förutsättningar på platsen för installationen.

Fakta om OnTech GSM 9040
En app kan laddas ned till mobilen, och underlättar konfigurering och styrning.
Kräver ett SIM-kort som följer med OnTech 9040. Det är ett speciellt ”IoT” SIM-kort som kommunicerar med ett konto hos OnTech server, till vilket även appen ansluts.
Uttaget styrs TILL/FRÅN med mobilappen, OnTech svarar med indikering i appen.
Appen visar även temperaturkurvor upp till en månad bakåt.
En liten abonnemangsavgift till OnTech krävs för detta.
Enheten har en inbyggd temperaturgivare, och en extra extern givare kan anslutas ca 1,5m.
Även en extern larmslinga kan anslutas, till t.ex. dörr-/fönster-magnetkontakter, brandvarnare eller andra givare med reläkontakter.
Enheten larmar via appen vid strömavbrott, inställda temperaturgränser mm.
Slavenheter kan kopplas via kortradio till masterenheten OnTech GSM 9040, och även dessa har anslutningar för extern tempgivare och larmslinga, samt inställning av larmgränser för temp.
En referensmanual för OnTech GSM 9040 kan du ladda ned med: klick här…

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com