<tks> Reläbox

 

Styr din värmepanna, eller annan större 3-faslast med mobiltelefonen.

TKS Reläbox
Med TKS Reläbox kan 230V eller 3-faslaster upp till 25A styras AV/PÅ med ONTECH enkla mobilapp.
Det kan t.ex. vara värme i en sommarstuga eller verkstad.
OnTech GSM9040
Anslut en ONTECH 9040 till boxen, så kan den fjärrstyras med med ONTECH mobilapp.

Till ONTECH 9040 kan även den inbyggda termometern, eller extern ansluten tempertursensor, styra boxen TILL/FRÅN.
En larmslinga kan också anslutas till ONTECH 9040, för att erhålla intrångslarm, eller annat larm som detekteras med slutande eller brytande kontakt.
Finns Internet tillgängligt, kan en enklare NEXA fjärrmottagare användas istället för ONTECH 9040 (som på bilden).
Med NEXA Brige X ansluten till Internet, finns då också möjlighet till fler funktioner, bla automatisk tidsstyrning, styrning av en eller flera andra NEXA-mottagare. NEXA Bridge X är även kompatibel med flera andra trådlösa system, vilka då också kan styras över internet, tillsammans med boxen. Det kan vara slumpmässig styrning av t.ex. belysning, för att simulera att någon är hemma.
Boxen har 3 lägen:
* Fjärr : Strömmen genom boxen styrs med mottagare i boxens vägguttag.
* AV   : Strömmen genom boxen är bruten.
* PÅ   : Strömmen genom boxen är fast genomkopplad.


Boxen är enkel att montera.
Boxen matas från elcentralen via en säkerhetsbrytare, och kopplas vidare till det som ska styras.
Mottagaren sätts i boxens vägguttag, och stickkontakten i mottagaren.
Mottagare kan enkelt bytas av vem som helst.
Klart!
OBSERVERA: INKOPPLING AV BOXEN MÅSTE GÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER.
Pris:
Färdig installation ca 5 950 kr efter ROT-avdrag. Inkl moms.
Mottagare ingår inte i priset.
Viss variation i pris och konstruktion kan förekomma beroende på lokala förutsättningar.

Fakta om OnTech GSM 9040
En app kan laddas ned till mobilen, och underlättar konfigurering och styrning.
Kräver ett SIM-kort som följer med OnTech 9040. Det är ett speciellt ”IoT” SIM-kort som kommunicerar med ett konto hos OnTech server, till vilket även appen ansluts.
Uttaget styrs TILL/FRÅN med mobilappen, OnTech svarar med indikering i appen.
Appen visar även temperaturkurvor upp till en månad bakåt.
En liten abonnemangsavgift till OnTech krävs för detta.
Vill man ha SMS-larm från OnTech mottagren kostar dessa en liten summa extra.
Enheten har en inbyggd temperaturgivare, och en extra 1.5 m extern givare kan också nslutas.
Även en extern larmslinga kan anslutas, till t.ex. dörr-/fönster-magnetkontakter, brandvarnare eller andra givare med reläkontakter.
Enheten larmar via appen vid strömavbrott, inställda temperaturgränser mm.
Slavenheter kan kopplas via kortradio till masterenheten OnTech GSM 9040, och även dessa har anslutningar för extern tempgivare och larmslinga, samt inställning av larmgränser för temp.
En referensmanual för OnTech GSM 9040 kan du ladda ned med: klick här…

Om Internet finns tillgängligt

Om Internet finns tillgänglig, kan NEXA-systemet användas för att styra boxen både över Internet med app i mobilen, eller med lokala sändare i närheten.
Då sätts någon av NEXA-mottagarna avsedd avsedda för befintliga vägguttag i boxen (som t.ex. på bilden ovan).
Se mer om NEXA-systemet här…

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com