Ritning från gåsfjäderpenna till BIM

2021-01-06

Rittekniken har utvecklats från konstruktioner på pergament i 2D (2 dimensioner), till CAD-ritningar i 3D, och nu går utvecklingen vidare mot 4D, 5D och nD!

Från ”tidernas begynnelse” fram till ca 1980-talet har 2D-ritningar framställts på underlag från pergament fram till papper. Ungefär på 1980-talet började det bli allmänt med CAD i 2D och inte långt därefter i 3D. Nu går det med ”stormsteg” med 4D, 5D och nD. Vad det innebär kan du läsa mer om i den här artikeln.

Lite basfakta om ritningar och CAD. En ritning (i det här sammanhanget) visar hur något ska konstrueras. Det kan som exempel vara en byggnad, en väg, båt eller en elektrisk anläggning eller apparat. 2D betyder att det ritas på plana underlag, vanligen papper eller s.k. ritfilm. CAD som står för Datorstödd konstruktion (eng: Computer Aided Design) betyder att man gör ritningarna i en dator med någon form av datorprogram för CAD. 2D i CAD-miljö betyder att man ritar enbart i ett plan, som på ett papper. 3D i CAD betyder att man göra alla objekt med volym, precis som de ska se ut i verkligheten, och man kan då också vrida och vända på det man ritar för att se det från alla sidor och vinklar.
En annan viktig egenskap är att flera ritobjekt (linjer, cirklar, kvadrater mm) som bildar en figur av något så som t.ex. ett elskåp, motor eller liknande, kan grupperas ihop till ett ”objekt”, och behandlas då i CAD-miljön som en enda enhet. Är det en motor, kan den då vridas och vändas som man önskar, och i avancerade fall, även plockas isär i sina beståndsdelar.

 

2D och 3D

2D-ritningar på allt från pergament till papper, och 3D-modeller i bland annat papper och trä, har människan framställt i tusentals år. Men med datorns intåg började man givetvis göra konstruktionsritningarna i datormiljön istället, dvs CAD-miljö. Den allra största fördelen är den lätthet med vilken man kan ändra i ritningarna, distribuera dem, och skriva ut olika delar av ritningen för olika ändamål vid användningen. Den första CAD-tekniken var 2D, men ganska snabbt därefter utvecklades även 3D. Och utvecklingen fortsätter vidare förbi 3D.

 

4D-CAD

4D har egentligen funnits lika länge som datorstödd 2D- och 3D-CAD, det är bara begreppet 4D som är relativt nytt. Skillnaden mellan det som sedan länge kallas 2D, 3D-CAD och det som numera kallas 4D är inte stor. 4D kallas 2D eller 3D-CAD när man, lägger till attribut (information) till CAD-objekten. Det kan vara information om artikelnummer, materialdata mm, som när konstruktionen är klar med automatik kan sammanställas till beställningslistor, materieltabeller, förbindningstabeller etc. I mer avancerade CAD-program kan även beräkningar göras på objekten så som hållfasthet, volym, vikt, elektriska, mekaniska eller aerodynamiska egenskaper mm, beroende på vad det är för objekt.

 

5D-CAD

Inte heller 5D CAD är helt nytt, egentligen bara begreppet 5D.

Det som numera kallas 5D-CAD får man när man lägger till tidsfaktorn i 4D-ritningen. Det vill säga, man gör animering av de komponenter man ritat in i konstruktionen, och visar med en tidskala i vilken ordning objekten ska läggas ut, byggas upp eller liknande. Resultatet blir att konstruktionen byggs upp som en film, vilket ger en extrem tydlighet i vilken ordning konstruktionen ska byggas upp.

nD-CAD

Det som är allra nyast är nD, som kanske inte ska kallas för CAD, är då man i nD lägger till dokumentation som berör anläggningen, eller vad nu CAD-ritningen/CAD-ritningarna omfattar. Det kan vara produktblad, kontrakt, avtal, underhållsinstruktioner mm, som kopplas till CAD-ritningarna. Det är dokumentation som ska ge stöd och information under hela livslängden för konstruktionen. Denna typ av information och dokumentation ligger då inte i själva CAD-applikationen, utan är kopplar ihop en databas med CAD-objekten.
CAD-objektet kan bara ha t.ex. ett unikt ID-nummer som återfinns i en databas. Där är ID-nummret sammankopplat med all erforderlig övrig information och lagrade dokument.

 

2D, 3D, 4D och nD blir nu -> BIM

När man nu arbetar med system som stöder hela processen från 2D/3D till nD är alltihop ett system som är så långt från det som hittills kallats CAD, att ordet CAD i olika former fasas ut för det relativt nya begreppet BIM / Building Information Modelling.

På bl.a. Stockholm Tekniska Institut kan man studera till just BIM-projektör.

 

Vill du veta mer om BIM, se de mycket informativa videos på Youtube, som bland annat Trafikverket tagit fram:
Mer om hur BIM införs på Trafikverket:

https://youtu.be/6pjd6TYKd4o?list=PLCYiAAOUWtV-VH5FWZZbJHnSbPgPnPBxR

 

/Zeth Larsson

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com