Offertkalkylator

<tks> Offertkalkylator för småföretagare

Enkel snabb offertkalkylator.

Lägg in materiel i kalkylen med ett enkelt formulär.
Gör generella påslag, och påslag på enskilda materiel.
Ge generella rabatter, och rabatter på enskilda materiel.

Du får hela tiden järnkoll på din marginal i kronor och procent, totalt för offerten, och på enskilda materiel.

Du kan också bygga upp din egen databas med materiel bara genom att spara raden i din offert till databasen.
Är det en ny produkt läggs den till i databasen.
Är det en befintlig uppdateras databasen.

Ladda ned demoversionen av offertkalkylatorn, den innehåller tydliga och enkla anvisningar hur du ska använda den.
Ladda också ned demoversionen av artikeldatabasen, så kan du testa kalkylatorn fullt ut.

MALL_OFFERTKALKYL_V0.9.2Beta.xlsm
MALL_OFFERTKALKYL_V0.9.2Beta_DEMO.xlsm

Materieldatabas demo exempel
Vill du prova databasen, måste sökvägen till filen läggas in i offertkalkylatorns
SETUP-flik.
(Databasen innehåller påhittade nettopriser)

Materieldatabas el-artiklar
Vill du prova databasen, måste sökvägen till filen läggas in i offertkalkylatorns
SETUP-flik.
(Databasen innehåller endast riktpriser)

Tips:
OBS! Nuvarande version är en Betaversion, och kan eventuellt innehålla någon bugg!