Offertkalkylator

<tks>Kalkyl för småföretagare


Enkel snabb offertkalkylator för materiel, arbete, ROT och RUT.

 • Kalkylera materielkostnader
 • Lägg in materiel med artikelnummer, mängd, pris och kommentar.
 • Bestäm generellt påslag för all materiel.
 • Lägg till extra påslag eller rabatt på enskilt materiel.
 • Dra bort rabatt på enskilt materiel.
 • Bestäm kundrabatt på slutpriset.
 • Automatiskt beräknas bland annat:
  • Totalt nettopris före och efter moms.
  • Kundens á-pris/post inkl alla påslag och rabatter.
  • Kundens totalpris/post inkl alla påslag.
  • Marginal för varje enskild post i kr och %.
  • Bruttomarginal i kr för hela kalkylen.
  • Täckningsgrad i % för kalkylen.
  • Försäljningspris utan kundrabatt
  • Försäljningspris efter alla rabatter
  • Kundrabatten i kronor och %.
  • Ingående moms
  • Utgående moms
  • en hel del ytterligare nyttiga uppgifter.
 • Kalkylera enkelt arbetskostnaden för kund efter ROT-, RUT-avdrag eller utan avdrag
  • Bestäm generell timkostnaden för alla aktivitetsposter
  • Eller annan timkostnad för enskild aktivitetspost
  • Bestäm generell kundrabatt för arbetskostnaderna
  • Bestäm antal timmar för varje aktivitetspost
  • Välj ROT, RUT eller inget avdrag
  • Avdrag, brutto- & nettokostnader visas
  • Uppgifter till Skatteverket. Alla uppgifter för Skattelsörverket kan sparas i kalkylen.
   OBS! Att föra in detta i kalkylen ställer särskilda krav med avseende på GDPR-lagen.
 • Returavdrag till kunden, kan läggas in i kalkylen.
 • Ny mycket flexibel målsökning! Med detta kraftfulla verktyg i Excel, kan man enkelt på några sekunder utföra beräkningar som annars kan vara rätt besvärliga, så som t.ex.:
  • Hur stort generellt påslag måste du ha för att få den marginal i kr, eller det täckningsbidrag i % du önskar dig?
  • Hur stor kundrabatt kan du ge för att ändå få en viss vinst?
  • Hur många timmar kan du arbeta för ett visst ROT-avdrag?
  • Hur många timmar kan du arbeta för en viss budget med ROT och kundrabatt?
 • Nytt Utskrift. När kalkylen är klar, finns valfritt en eller två flikar att skriva ut.
  • För materiel redovisas för varje artikel:
   artikelnummer, produktbeskrivning,  mängd, á-pris ex. moms, totalt inkl. moms och eventuell extra notering.
   Dessutom en sammanfattning i sidhuvudet med:
   Total materielkostnad, momsen, arbetskostnaden före och efter efter ev ROT- RUT-avdrag.
  • För arbete redovisas arbetsbeskrivning, timmar, totalkostnad, ROT-/RUT-avdrag mm.

Med <tks>Kalkyl får du och kunden enkelt järnkoll på kostnaderna!
 Ladda ned zip-filen tks_Kalkyl.zip här… Packa upp, öppna och kalkylera!

nedladdningar!

Har du nytta av den här applikationen
Gör en frivillig donation för att stödja vidareutvecklingen!

Kompatibel med MS Excel 2010
Uppladdad: 2021-01-03
Version: 2.01
Namn: tks_KALKYL.zip
Storlek: 269864 bytes (263 KiB)
SHA256: 97571A92EA9F4B987CCD267D9639F712DEFC239E2459F2C54C9A1AF47DA87651

Se en kort sammanfattning av <tks>Kalkyl i videon här nedan.

 • Uppdatering:
 • 2021-01-03 Ny version 2.01
  Nu kan även låsta celler användas som justerbar cell, t.ex. ”Mängd” eller ”SPECIAL påslag +/-” i fliken ”INTERN SÄLJKALKYL”. Om de inte innehåller en formel!
 • 2021-01-02 Ny version 2.0
  Implementering av mycket flexibel målsökning.
  Förenklar dramatiskt kalkyler som annars kan vara mycket besvärliga.
 • 2020-12-14 Ny Version 1.5
  Blad ”INTERN ARBETSKOSTNAD” är reviderat. Uppgifter om fastighet och personnummer borttagna. Antalet rader för arbetsbeskrivning är utökade till 31.
  Nytt blad ”KUND ARBETSKOSTNAD”, anpassat för utskrift till kund, tillsammans med materielredovisningen, för en mer detaljerad tidredovisning när detta behövs.
 • 2020-10-12
  Revidering av formeln för Check i fliken ”KUND MATERIELKALKYL”
 • 2020-07-21
  Knapp för att öpnna dialogen ”Målsökning” infogad i vissa flikar.
 • 2020-07-19
  Justering av formler i fliken ”KUND MATERIELKALKYL”.
 • 2020-03-05
  Några justeringar av formler och rubriker.
 • 2019-09-16 till V1.1
  Smärre förenklingar och förändringar i arbetskalkylen, och förtydliganden av kostnader och rabatter i kostnadssammanställningen till kund (flik KUND_MATERIELKALKYL).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com