Offertkalkylator

<tks>Kalkyl för småföretagare
Enkel snabb offertkalkylator för materiel
och ROT-, RUT-arbete.

 • Lägg in materiel med bland annat artikelnummer, mängd, pris och kommentar.
 • Bestäm generellt påslag för all materiel, individuellt påslag eller rabatt för enskilt materiel och generell rabatt för alla materiel.
 • Automatiskt beräknas bland annat, total inköpskostnad, och utgående pris, marginal för varje materiel, och bruttomarginal för hela kalkylen, och en hel del ytterligare nyttiga uppgifter.
 • Materiel, mängder, pris, påslag/rabatt läggs enkelt in med formulär.
 • För arbete bestämmer du antal timmar, timkostnad, ev ROT/RUT och får avdraget direkt.
  Fyll i ROT/RUT formuläret, så har du tillsammans med materielkalkylen alla uppgifter skatteverket vill ha för att begära avdraget.
 • Har du returavdrag till kunden, kan detta kalkyleras in i anbudet.
 • Vill du bestämma t.ex. hur stort påslag du kan göra för att få en viss maximal slutsumma, och andra liknande besvärliga kalkyler, löser du detta mycket enkelt med MS Excel inbyggda funktion ”Målsökning”. Hur den används finns tydligt beskrivet i en flik.
 • Ska kunden ha en materielspecifikation och ROT/RUT-specifikation är det bara att skriva ut den direkt.

Med <tks>Kalkyl får järnkoll på din offert.

 Ladda ned <tks>Kalkyl här…

Se en kort sammanfattning av <tks>Kalkyl i videon här nedan.

 • Uppdatering:
 • 2019-09-16 till V1.1
  Smärre förenklingar och förändringar i arbetskalkylen, och förtydliganden av kostnader och rabatter i kostnadssammanställningen till kund (flik KUND_MATERIELKALKYL).