Elinstallationer

TKS utför alla typer av elarbeten, stora och små, ny- och ombyggnader, felsökning och reparationer.
Bland annat i våtrum, bostäder, inom- och utomhus.
Erfarenhet från privata anläggningar, vattenkraft och järnväg.
Snabb, kvalificerad service.

Begär offert!
Beroende på Ert önskemål och arbetets art, kan vi lämna den för Er förmånligaste offerten.
Det kan vara ett helt fast pris.
Fast pris med angiven +/- marginal
Löpande räkning.
Eller en kombination av dessa.