Kalkylera hur många objekt som krävs med bestämt CC-mått på en viss sträcka.

Ett staket ska sättas upp med stående staketbrädor, hur många går åt med ett visst avstånd mellan brädorna?
Väggar ska reglas upp med CC-mått 60 cm för att passa när gipsskivorna ska skruvas upp, hur många reglar går åt?
En altan ska byggas, hur många bärande reglar går åt?

Men <tks> kalkylverktyg är får man enkelt svaret!
Med kalkylverktyget här nedan räknar du enkelt fram antalet.Klicka här för att komma till kalkylatorn. 
(öppnas i ny flik/fönster).

Här kan du läsa lite mer om  att placera ut objekt med CC-mått
När man ska sätta upp något, t.ex. spotlight, lysrörsarmaturer med jämna mellanrum, kanske efter någon ritning, är ofta avstånden mellan objekten givna med ett CC-mått, dvs avståndet centrum till centrum mellan objekten.

Vet man då inte vad det ska vara för mellanrum mellan objekten, måste man räkna fram detta. Man kan också mäta sig fram från mitten till mitten för varje objekt man sätter upp, vilket kan vara en både osäker och besvärlig metod, se figuren nedan med CC1.
Märker man ut CC-måttet, så syns det inte då man sedan måste sätta objektet på plats över markeringen. Gäller det reglar i en vägg som ska gipsas, är marginalerna dessutom ganska små, för att inte gipsskruvarna ska hamna utanför reglarna. Med exakta CC-mått är det också lättare att hitta reglarna när man ska skruva upp något på den färdiga väggen, så som t.ex. TV-apparaten.

Figuren är inte skalenlig
Så betydligt enklare att använda är CC2, och mäta från t.ex. vänsterkant till vänsterkant på objekten.
Detta går utmärkt då CC1 = CC2, och CC2 är betydligt smidigare enklare att hantera.

Från figuren: CC2 = 3
Att CC1=CC2 kan bevisas så här:
Enligt fig: CC1 = 2 + 1 / 2 + 1 / 2
CC1 = 2 + 2 * (1 / 2)
CC1 = 2 + 1 = CC2  V.S.B

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com