Vilket ansvar har DU för den elanläggning du köper eller säljer med hus eller bostadsrätt?

Klicka här och läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida.


Modern taklampa i nyrenoverat kök.
Foto: Elsäkerhetsverket/Istockphoto

Inte många känner till att:
DU som ÄGARE är ansvarig för elanläggningen i DIN bostad!

DU som äger en villa, fritidshus eller bostadsrätt är ansvarig för att elanläggningen är säker, ÄVEN om du inte har minsta kunskap om elektricitet!

Här kan du läsa mer hos Elsäkerhetsverket.


Några fler länkar om vad som gäller för din elanläggning.

Kvinna skruvar i en skruv på en strömbrytare.
Foto: Elsäkerhetsverket/Istockphoto
Foto: Elsäkerhetsverket/Istockphoto

Har du objudna stuggäster som gnager på sladdar och kablar?

Har mössen härjat vilt i din stuga under vintern? Vi är många som öppnar upp våra sommarhem nu, vädrar och dammar av. Elsäkerhetsverket vill skicka med en liten vink om att även kolla sladdar till kylskåp och annan elektrisk utrustning så att inga gnagare varit framme.
Gnagda kablar och sladdar kan orsaka elolycka!

Läser mer på Elsäkerhetsverkets hemsida

Behöver du din elanläggning kontrollerad eller reparerad, kontakta oss: E-post: tks@valbo.com


Uppdat: 2020-05-26

Koppla säkert — Information vid försäljning av elektriska installationsprodukter

Klicka här: https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/koppla-sakert/
Information om vad du som privatperson och icke elektriker får, och inte får, göra med en elanläggning.

Sök här för att ta reda på om du får göra eljobbet själv.

Här kan du söka specifikt på vissa elanläggningar, vad du får göra, och inte får göra.
Klicka här: https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/