Körjournal

<tks> utvecklar hjälpmedel för alla som arbetar i små och stora företag, på fältet eller i kontoret.

Fördelen med <tks> TruckLog är enkelheten att föra och redovisa körjournalen, och följa upp alla fordonskostnaderna.

<tks> TruckLog är en körjournal som uppfyller Skatteverkets krav, och är lämplig för:

  • Företag som vill ha en enkel och praktiskt lättanvänd körjournal.
  • För en eller några bilar och förare.
  • Den som använder privat bil i tjänsten.
  • Den som använder tjänstebilen privat.
  • Den som besöker flera adresser på en och samma tjänsteresa.
  • Den som enkelt och praktiskt vill följa upp samtliga fordonskostnader.
  • Den som alltid vill ha loggen direkt tillgänglig i mobilen eller surfplattan.

-tks> TruckLog är gratis hela 2017, skaffa ditt gratiskonto helt utan bindningar, genom att klicka här…

TruckLog är helt anpassad för mobil, surfplatta och dator.
TruckLog har effektiv hjälp att fylla i formuläret, då de 10 senaste värdena kan hämtas direkt ur en dropplist.
Körsträckan räknas ut automatiskt.
I listvyn kan resor redigeras i efterhand och skrivas ut.
Om en resa går till flera adresser, och journal förs in för varje adress, får alla delresor ett gemensamt rese-ID.
Det är också enkelt att söka fram, redigera eller skriva ut:
– alla resor mellan två datum
– alla resor för ett visst fordon mellan två datum
– alla resor för en viss förare mellan två datutm
– alla resor med samma rese-ID.
och flera andra möjligheter.

Skaffa ditt gratiskonto helt utan bindningar, genom att klicka här…