Elinstallationer

TKS utför alla typer av elarbeten, stora och små, ny- och ombyggnader, felsökning och reparationer.
Bland annat i våtrum, bostäder, inom- och utomhus och industrianläggningar.
Stor erfarenhet från vattenkraftsanläggningar, järnvägsanläggningar, eldistribution och privata elanläggningar.
Snabb, kvalificerad service och bra priser.

Begär offert!
Beroende på Ert önskemål och arbetets art, kan vi lämna den för Er bästa offerten.
Det kan vara ett helt fast pris.
Fast pris med angiven +/- marginal
Löpande räkning.
Eller en kombination av dessa.